• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Mainbody Dark Theme
  • Mainbody Light Theme
  • Layout: 2 Left columns + Mainbody
  • Layout: Mainbody + 2 Right columns

Nieuwe kerstbundel van Christiaan Ingelse

E-mailadres Afdrukken PDF

alt

Binnenkort verschijnt er een nieuwe bundel met orgelbewerkingen van bekende kerstliederen, gecomponeerd door Christiaan Ingelse.

Het zijn bewerkingen geschreven in een, veelal gematigd modern idioom.

De moeilijkheidsgraad loopt van tamelijk eenvoudig tot enigszins moeilijk.

Voor de gevorderde amateur is deze muziek zeker goed te spelen.

Naast een aantal kortere voorspelen zijn er ook wat langere koraalvoorspelen, die in de eredienst geschikt zijn als collectespel of als in- of uitleidend orgelspel.

Aan alle voorspelen is steeds een, in de stijl van het voorspel passende zetting toegevoegd.

Op de cover van deze, door Boeijenga uitgegeven bundel ziet u een prachtige afbeelding van het door Wouter Crabeth in 1564 gemaakte kerstraam: De geboorte van Jezus, raam 12 van de Sint-Janskerk.

 

Christiaan Ingelse stadsorganist van Gouda

E-mailadres Afdrukken PDF

Bijzonder concert op de 4 Sint-Jansorgel door stadsorganist Christiaan Ingelse

Op 1 juli zal Christiaan Ingelse een bijzonder orgelconcert geven t.g.v. zijn benoeming als stadsorganist van Gouda, een benoeming die op diezelfde dag ingaat.

Burgermeester Milo Schoenmaker zal tijdens dit concert ook aanwezig zijn.

Hij ontvangt dan het eerste exemplaar van een door Christiaan Ingelse gemaakte en op 1 juli gepresenteerde dubbel-cd.

Op deze, door de Stichting Goudse Sint-Jan uitgebrachte cd-productie bespeelt Christiaan Ingelse alle vier de orgels van de Sint Janskerk: het Klop- kistorgel, het Mitterreither-kabinetorgel, het Leeflang-koororgel en natuurlijk ook het fameuze Moreauorgel, waarvan de tongwerken vorig jaar een flinke opknapbeurt hebben gekregen.

Christiaan speelt op het concert alle vier de orgels met werken die ook op de beide cd's staan.

Naast werken van Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Sebastian Bach, Louis Claude Daquin en C. Franck speelt Ingelse ook enkele eigen composities, zoals zijn Mitterreither-Sonatine, die hij speciaal voor het kabinetorgel componeerde en een spannende Passacaglia die hij voor het Moreau-orgel schreef.

Na afloop van het concert is er mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten en uiteraard kan de dubbel-cd dan ook worden aangeschaft.

Daarbij is het tevens mogelijk deze door de kersverse stadsorganist te laten signeren.

Het concert begint op zaterdag 1 juli, zoals gewoonlijk om 16.00 uur en is gratis toegankelijk.

 

Psalmen-cd

E-mailadres Afdrukken PDF
alt
 

    Psalm 150

1. Preludium: Hallelujah. Looft God in zijn heiligdom      

2. Koraal

3. Looft Hem met bazuingeschal

4. Looft Hem met harp en citer

5. Looft Hem met tamboerijn en reidans (Rondo)

6. Looft Hem met snarenspel en fluit

7. Looft Hem met klinkende en schallende cimbalen

8. Koraal

9. Toccata-Postludium: Alles wat adem heeft love, den Here. Hallelujah.

 

10. Psalm 65

11. Psalm 135

12. Psalm 4

13. Psalm 16

14. Psalm 6

15.Psalm 2

16.Psalm 103

   

Psalm 130

17. Adagio espressivo: Uit de diepte roep ik tot U, o Here.

18. Recitatief: Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord

19. Poco allegro e vivace: Want bij de Here is goedertierenheid…Hij zal Israël verlossen van                    al zijn ongerechtigheden

    

Psalm 22

Een symfonisch gedicht in twee delen voor orgel                                     

20. Deel 1: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten”

21. Deel 2: “Van U komt mijn lof: U zij de glorie, opgestane Heer”

 
 

Concerten

  • 22.12.2017 | 20.00 Kerstconcert
  • 10.03.2018 Johannes Passion

Lees meer...