Organo Pleno

De methode

Bij het maken van deze methode stond mij het volgende voor ogen:
– de methode moest muzikaal aantrekkelijk en toegankelijk zijn,
– de methode moest leerzaam zijn,
– de methode moest veelomvattend zijn,
– het moest een echte methode voor kerkorgel worden.

Muzikaal aantrekkelijk en toegankelijk

Bij het maken van deze methode is er naar gestreefd om de leerling reeds in een vroeg stadium aantrekkelijke en toegankelijke muziek te laten spelen.
Ter verhoging van het speelplezier werden de liedjes in de eerste vier hoofdstukken voorzien van een docentenpartij.
In dit eerste deel zien we veel eenvoudige, makkelijk in het gehoor liggende stukjes: walsjes, dansjes, marsen enz., kortom muziek, die in verhouding tot het muzikaaltechnischeniveau nog niet te complex is. M.a.w. de stukjes zijn eerder akkoordmatig dan polyfoon gedacht.
Tegelijkertijd is er ook naar gestreefd om niet te veel of in ieder geval niet uitsluitend in een majeuridioom te werken.
Zonder dat er in het eerste deel al in theorie hierop wordt ingegaan, wordt de leerling direct ook met het mineuridioom vertrouwd gemaakt, zodat muzikale eenzijdigheid wordt vermeden.

Leerzaam

Naast de muzikale aantrekkelijkheid is uiteraard het aanleren van muzikaaltechnische vaardigheid van groot belang.
Er is naar gestreefd om theorie en praktijk hand in hand te laten gaan.
Bij de behandeling van de diverse intervallen worden deze in praktijk gebracht in allerlei intervalstukjes, waardoor de leerling met het beeld en de klank hiervan vertrouwd raakt.
De leerling is dan niet te veel gefocust op alleen de noten maar vooral ook op de muzikaal-technische inhoud.
Ik vind het van groot belang om handige organisten te kweken.
Daarom moet de leerling regelmatig muzikale fragmenten een octaaf verplaatsen om zo in een vroeg stadium al met een groot gedeelte van het klavier vertrouwd te raken.

Veelomvattend

Het is de bedoeling om in deze methode de leerling uiteindelijk zover te brengen, dat hij of zij over een behoorlijke manuaal- en pedaaltechniek zal beschikken.
Aan het eind van deze methode moet de leerling in staat worden geacht om een vierstemmig koraal met manuaal en pedaal correct te kunnen spelen.
Qua literatuurspel zal het eindniveau ongeveer bij de “acht kleintjes” van J.S. Bach uitkomen.

Uitgave

Alle delen zijn uitgegeven bij  Muziekuitgeverij J. C. Willemsen – Huizen (Holland), de prijs per deel is €18,95.

Cover

De cover van Organo Pleno is een ontwerp van Anneke Ingelse en is gemaakt als aquarel.